Hela Paletten

Fotografering

Fotografier är ovärderliga som stämningsskapare på webbsidor, på trycksaker och i böcker. Men det gäller att de förmedlar rätt stämning och att de är av god kvalitet, så att de inte drar ner det allmänna intrycket.

Jag hjälper dig att ta fotografier t.ex. till din webbplats eller broschyr. Jag kan också hjälpa dig att leta upp passande, redan existerande fotografier, antingen ur mitt eget bildarkiv eller i något allmänt.

Välkommen med din förfrågan!

www.helapaletten.se 076-277 95 23 Org.nr. 8909110325 Bankgiro: 148-0789
info@helapaletten.se Godkänd för F-skatt. Momsreg.nr. SE890911032501 PlusGiro: 66 24 97-7