Hela Paletten

Gratis hemsida – till vilket pris?

När du ska inreda ditt kök skulle du inte komma på tanken att gå till Toys’r’us och köpa en leksaksspis, bara för att den är billigare än en riktig spis från en elektronik- eller vitvaruaffär. Varför skulle du då välja det billigaste webbplatskonceptet, när det inte ger dig det som du vill ha ut av en hemsida?

Det dyker upp allt fler företag som lockar med ”professionella” hemsidor till låga kostnader – eller ingen kostnad alls. Oftast fungerar det så att du väljer en färdig mall där du kan lägga in text och bilder. Men hur professionell blir egentligen en sådan hemsida?

Kul leksak, men inget för företag

Faktum är att den generellt har många och allvarliga brister. För en privatperson som vill dela med sig av sin vardag eller en hobby kan detta visserligen vara en passande lösning. Som ”leksak” fyller en mall-hemsida mycket väl sitt syfte.

Om du däremot planerar en webbplats till ett företag, en förening eller annan organisation hamnar saken i ett annat läge. Du vill uppnå något med webbplatsen: locka nya kunder/medlemmar/donatorer, nå ut med information, skapa goodwill – och i förlängningen öka organisationens framgång.

För att uppnå detta bör du ställa vissa krav på användbarhet, tillgänglighet, sökbarhet, tydlighet och uttryck. Gör du inte det kan webbplatsen rent av bli kontraproduktiv, i och med att den skrämmer bort kunder.

Det finns alltså all anledning att tänka sig för både en och två gånger innan du ger efter för något av alla dessa blinkande erbjudanden om ”gratis hemsida med ett klick”. Pengarna som du investerar i en anpassad och genomtänkt webbplats nu, kommer du i längden få tillbaka, tack vare den betydligt högre funktionaliteten.

Vad är då problemen med dessa lågprisalternativ?

Begränsad tillgänglighet

Din webbplats bör vara tillgänglig för alla, oavsett sådant som plattform, webbläsare och eventuellt funktionshinder hos användaren. Färdiga mallar använder ofta tabeller eller s.k. ramar för att strukturera upp en sidas innehåll.

Tabellformatet kan försvåra ordentligt för t.ex. synskadade, då talsyntesen förmodligen kommer läsa upp innehållet i helt fel ordning. Ramar ställer till liknande problem och får även negativa konsekvenser för bl.a. sökbarhet och navigation.

Inkonsekvens i organisationens visuella identitet

Igenkänning är ett viktigt begrepp inom visuell kommunikation. Vi vill att kunderna ska se direkt att hemsida, brevpapper, broschyrer, visitkort etc. har samma avsändare och talar samma språk. Det skapar trygghet och trovärdighet. Färdiga mallar begränsar kraftigt dina möjligheter att själv påverka webbplatsens utseende, vilket gör det svårt att upprätthålla en sådan grafisk konsekvens.

När du utvecklar organisationens visuella identitet vill du inte tvingas utgå från en standardiserad webbplatsmall, som någon annan utformat utan någon kännedom om era mål med webbplatsen och med verksamheten i stort. Du vill själv kunna styra webbplatsens utseende in i minsta detalj.

Bristfällig användarvänlighet

Långt ifrån alla gör-det-själv-system tillåter programmeringsspråk som JavaScript och PHP eller databashantering i någon större utsträckning. Den dagen då du vill utöka din webbplats med t.ex. lösenordsskyddade sidor, mer avancerade sökfunktioner eller liknande, är det alltså bäddat för problem. Kanske blir du då tvungen att flytta eller bygga om hela webbplatsen.

Språkliga brister

Kanske är du bra på svenska språket, kanske rentav en fullfjädrad språkpolis! I så fall, bra! Annars… mindre bra. Även ett litet stavfel eller syftningsfel kan lätt väcka irritation eller skapa osäkerhet. Om de språkliga felen förekommer i större mängd drar det ner trovärdigheten ordentligt. Det kan förstås även leda till uttryckliga missförstånd.

Hemmablindhet

Om du lägger upp ditt innehåll själv utan att någon utomstående granskar det, är det lätt att fokus hamnar på sådant du själv tycker är intressant, i stället för på det som användarna efterfrågar. En professionell webbdesigner analyserar användarna och deras mål med webbplatsbesöket, och sållar och strukturerar innehållet därefter.

På samma sätt kan du råka välja ett utseende på hemsidan som tilltalar dig personligen, snarare än motsvarar organisationens anda och tydliggör dess syften.

Billigt intryck

Har man använt sig av någon form av mallsystem för att skapa sin webbplats brukar det framgå någonstans på sidan. Ofta ingår systemets namn dessutom i webbadressen. Bara en sådan sak kan ge kunderna intrycket av ett hobbyföretag med små resurser, som inte har råd att satsa på sin marknadsföring.

Så vad väljer du: en leksak eller ett effektivt kommunikationsverktyg?

www.helapaletten.se 076-277 95 23 Org.nr. 8909110325 Bankgiro: 148-0789
info@helapaletten.se Godkänd för F-skatt. Momsreg.nr. SE890911032501 PlusGiro: 66 24 97-7