Hela Paletten

Textbearbetning

Det berättas att en springpojke en gång råkade flytta på ett kommatecken i meddelandet han skulle leverera. So what? Jo, det blev en fråga om liv och död när bödeln fick höra "Skonas ej, hängning!" istället för "Skonas, ej hängning!"

Små skrivfel kan uppenbarligen leda till stora missförstånd. En text som innehåller fel, vare sig det är stavfel, syftningsfel eller grammatiska fel, drar dessutom snabbt ner trovärdigheten.

Det är också viktigt att texten passar i sitt sammanhang. Man har t.ex. inte samma tålamod när man läser en text på en webbsida som när man läser samma text i en bok. Ett barn eller någon med annat modersmål än svenska har ofta ett begränsat ordförråd och behöver en mer lättläst text. Du tjänar mycket på att anpassa dina texter både med tanke på medium och målgrupp.

Det är lätt att bli hemmablind och missa uppenbara fel i en text man själv har skrivit. Därför är det en god idé att låta någon annan korrekturläsa dina texter innan du publicerar dem.

Hör av dig till mig med din förfrågan!

Obs! Korrekturläsning ingår när jag gör en webbplats åt dig!

www.helapaletten.se 076-277 95 23 Org.nr. 8909110325 Bankgiro: 148-0789
info@helapaletten.se Godkänd för F-skatt. Momsreg.nr. SE890911032501 PlusGiro: 66 24 97-7