Hela Paletten

Webb

Utan hemsida finns man inte, menar många. Allt fler människor ser datorn som den främsta källan till information. Hittar de inte ditt företag på Internet är det troligt att de väljer någon av dina konkurrenter istället.

Men det räcker inte att ha en hemsida. Det ska vara en bra hemsida. Den ska förmedla företagets anda. Den ska vara tillgänglig oavsett vilken webbläsare man använder och oavsett eventuellt handikapp hos användaren. Texterna ska vara välstrukturerade och anpassade för Internet. Webbplatsen ska vara lätt att hitta via sökmotorer. Osv.

Om du låter mig göra din hemsida, kommer den att uppfylla dessa krav. Du får en lättillgänglig och användarvänlig webbplats, som dessutom är snygg och anpassad efter just dina och dina kunders behov.

Jag erbjuder både webbdesign från scratch och konsultation och vägledning för dig som hellre vill skapa din egen hemsida.

www.helapaletten.se 076-277 95 23 Org.nr. 8909110325 Bankgiro: 148-0789
info@helapaletten.se Godkänd för F-skatt. Momsreg.nr. SE890911032501 PlusGiro: 66 24 97-7